Přihláška

Soutěž školy Soutěž školy Soutěž školy

Přihláška do soutěže ve sběru papíru, vyhlášené pro školní zařízení  ve školním roce 2020/2021

Přihláška do soutěže ve sběru papíru, vyhlášené pro školská zařízení (dále jen „Školská zařízení“) na území hl. m. Prahy a ve vybraných obcích a městech okresů Praha ve školním roce 2020/2021 (dále jen „Soutěž“), se může účastnit pouze Školské zařízení s řádně vyplněnou přihláškou; za řádně vyplněnou přihlášku je považováno úplně a pravdivé vyplnění přihlášky do Soutěže.

Pořadatel: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ: 601 94 120, DIČ: CZ60194120, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „Pořadatel“) Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 Číslo účtu: 7607091/0100.

Profil (*povinná položka)
Informace o škole
Adresa školy
Kontaktní osoba
Platba

Pro případ úhrady platby za dodané množství Sběrového papíru bezhotovostním převodem.

  • Potvrzuji pravost výše uvedených údajů. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/-a s pravidly Soutěže ve sběru papíru, vyhlášené pro Školská zařízení na území hl. m. Prahy a ve vybraných obcích a městech okresů Praha – východ, Praha - západ ve školním roce 2020/2021.)