Velkoobjemové kontejnery

Přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany na území hl. m. Prahy

Pražský magistrát v současné době provozuje službu na sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK), kde stanovil základní pravidla pro postupné zkvalitňování poskytovaných služeb s maximálním ohledem na potřeby občanů.

Na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy umísťujeme do vybraných ulic velkoobjemové kontejnery, které jsou určeny pro občany k odevzdávání některých objemných odpadů. Kontejner je obvykle do ulice přistavován v odpoledních časech na dobu několika hodin. Přistavení do dané ulice probíhá přibližně jednou za měsíc a konkrétní den přistavení je předem stanoven a avizován buďto na internetových stránkách úřadu městské části, v obecních periodikách, nebo lze tento termín vyhledat v níže uvedeném kalendáři přistavování. Přistavený kontejner dozoruje přímo na místě náš zaměstnanec, který v případě potřeby dovede poradit, které druhy odpadu lze do kontejneru odevzdat. Příklady předmětů, které do velkoobjemového kontejneru patří.