Komunální odpad

Systém sběru komunálního odpadu v Praze

 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/system_sberu_komunalniho_odpadu_v_praze/index.html

 


Objednávka nadstandardní služby - Zanáška nádob, klíče


Dne 1. 7. 2007 vstoupila v účinnost Obecně závazná vyhláška, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

§ 6 písmeno b) této vyhlášky vlastníkovi objektu ukládá povinnost umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy.

Pro bližší informace o službě vynášení a zanášení sběrných nádob prováděnou současně s obsluhou nádob a spojenou s odemykáním a zamykáním objektů se obraťte na Zákaznická centra. Pokud bude váš požadavek příslušnou provozovnou akceptován, nabízíme našim zákazníkům nadstandartní služby za tyto základní roční ceny:

 

Roční cena za vynášení a zanášení sběrných nádob při odvozu komunálního odpadu

 

  • 300,- Kč nádoba 70l-240l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 15m-30m
  • 600,-Kč nádoba 70l-240l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 30m-70m
  • 600,-Kč nádoba 360l-1100l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 15m-30m
  • 1 200,-Kč nádoba 360l-1100l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 30m-70m


Ceny pro vyšší četnosti a pásma dle ceníku Pražských služeb,a.s. Roční cena za odemykání a zamykání objektu při odvozu komunálního odpadu

 

  • 800,- Kč klíč obyčejný při obsluze nádoby 1xtýdně
  • 700,- Kč klíč universální při obsluze nádoby 1xtýdně


Další ceny dle ceníku Pražských služeb,a.s. 

Ostatní ceny Vám rádi sdělíme na našich Zákaznických centrech .

Úplné znění vyhlášky o odpadech naleznete na adrese http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=673 .