ZC + Callcentrum

Call centrum

poskytuje všeobecné informace, slouží pro příjem reklamací a v případě nesvozu, ztráty či poškození nádoby 


pondělí - pátek 8:00 - 18:00

tel.: 284 091 888
e-mail: info@psas.cz 


Zákaznické centrum Pražských služeb, a.s.


Zákaznická centra Pražských služeb, a.s. jsou kontaktním místem pro občany a živnostníky, kteří mají zájem o uzavření smlouvy, provedení změn, aktualizaci údajů, ukončení smlouvy apod.


Zákaznické centrum - Praha 1
Pasáž Škodova paláce - Jungmannova 29, Praha 1
 
Úřední hodiny : pondělí, středa ............ 8 - 18 hodin
                          úterý, čtvrtek .............. 8 - 17 hodin
                          pátek ........................... 8 - 15 hodin
 
tel: 284 091 888
e-mail: info@psas.cz 
 
Zákaznické centrum - Praha 9
Pod Šancemi 444/1, PRAHA 9
 
Úřední hodiny : pondělí, středa ............ 8 - 18 hodin
                          úterý, čtvrtek .............. 8 - 17 hodin
                          pátek ........................... 8 - 15 hodin
 

tel.: 284 091 888
e-mail: info@psas.cz
 
Zákaznické centrum - Praha 6
Proboštská 1, Praha 6
 
Úřední hodiny : pondělí, středa ............ 8 - 18 hodin
                          úterý, čtvrtek .............. 8 - 17 hodin
                          pátek ........................... 8 - 15 hodin
 
 
tel.: 284 091 426, 284 091 428
e-mail: info@psas.cz   
                            
Zákaznické centrum  - Praha 4   
v budově úřadu MČ Praha 4                                                                                                            
Antala Staška 2059/ 80b - přízemí

Úřední hodiny : pondělí a středa .......... 10 – 18 hod

tel.: 284 091 888
e-mail: info@psas.cz 
 
Zákaznické centrum - Praha 10
Průmyslová 615/32, Praha 10
 
Úřední hodiny : pondělí, středa ............ 8 - 18 hodin
                          úterý, čtvrtek .............. 8 - 17 hodin
                          pátek ........................... 8 - 15 hodin
 
 
tel.: 284 091 457, 284 091 458
e-mail: info@psas.cz   
 
 

Klienti budou obslouženi na kterémkoliv zákaznickém centru – bez ohledu na příslušnou část Prahy


Zákaznická centra Pražských služeb, a.s. slouží občanům, živnostníkům a organizacím k vyřízení následujících záležitostí:

 

 

 1. Uzavření, změnu, ukončení smluvního vztahu na odvoz odpadu  

  Občané, správci a vlastníci obytných budov - K uzavření smluvního vztahu je potřeba s sebou mít následující dokumenty: kopie výpisu z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouvu, ve které je stanoveno, že dotyčný je majitelem objektu a občanský průkaz, popř. razítko. Obchodní zástupce Vám poté vystaví Prohlášení plátce poplatku a uzavře s Vámi Smlouvu o poskytování nadstandardní služby při odvozu komunálního odpadu (po dohodě zamykání objektu, nádob, zanáška nádob) 

  Živnostníci, podnikatelé, organizace – k uzavření smluvního vztahu je potřeba s sebou mít následující dokumenty: Nájemní nebo kupní smlouva prokazující vztah k objektu, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, bankovní spojení, pověření oprávněné osoby a razítko. Obchodní zástupce Vám poté vystaví Smlouvu o převzetí a přepravě odpadu od původce odpadu (odpad právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání) nebo Smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy (např. o využití separ. míst). 
 2. Navržení nejvhodnějšího systému odvozu odpadu pro klienta - velikost nádoby, četnost odvozu odpadu apod.  
 3. Domluvení termínu dodání nebo výměny nádoby na odpad
 4. V případě nadstandardních služeb pro obyvatele a služeb pro obchodníky – klienti mohou zaplatit fakturu na místě bez poplatků
 5. Výdej pytlů pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání (oproti úhradě)
 6. Výdej pytlů na klíněnku (klíněnkou nakažené listí) pro občany (pouze některé kanceláře, jinak lze na provozovně)
 7. Platba za klíče a kličky ke kontejnerům
 8. Přijímání a vyřizování žádostí o mimořádné odvozy
 9. Klient může oznámit ztrátu nádoby, poškození
 10. Získání informací o sběrných dvorech
 11. Dozvědět se nejbližší stanoviště na třídění odpadu - separaci (separační hnízdo) v okolí bydliště.
 12. Stížnosti - Obchodní zástupce převezme od klienta stížnosti a reklamace na odvoz odpadu (apod.) a předá je oprávněné osobě k vyřízení. V   případě reklamace obchodní zástupce vyhotoví reklamační list.
 13. Dotazy - Obchodní zástupce odpovídá, dle charakteru vyřizuje nebo předává k vyřízení dotazy na provoz.
 14. Informace o produktech a službách - Obchodní zástupce nabízí a informuje o dalších produktech nabízených společností Pražské služby, a.s.
 15.