Zimní údržba komunikací

zajišťování sjízdnosti komunikací

frézování, pluhování a posyp chemickým i inertním materiálem

zajišťování schůdnosti chodníků a pěších zón

odstraňování sněhu a posyp strojním i ručním způsobem

poznámka: většina kapacit zimní údržby je rezervována pro potřeby hl.m. Prahy