Sběrné dvory


Zobrazit Sběrné dvory Pražských Služeb a.s. 1 na větší mapě

 

Jedním z výstupů Projektu hospodaření s odpady v hlavním městě Praze byl „Tříděný sběr odpadů prostřednictvím sběrných dvorů“. Projektem bylo stanoveno, že na území města by mělo být zřízeno a provozováno cca 20 sběrných dvorů (dále “SD”), kde by občané mohli zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně - bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů.

 

 

 

V současné době je na území Prahy v provozu 12 stabilních sběrných dvorů hlavního města Prahy. Jejich provoz je zajišťován přímo smluvně s provozující firmou nebo prostřednictvím městské části, které Hlavní město Praha poskytuje na provoz sběrného dvora roční jednorázovou neinvestiční dotaci (MČ Praha 12 a MČ Praha 20).

Provozujeme 5 sběrných dvorů na území hl. města Prahy, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha a 2 sběrné dvory zřízené Městskými částmi Praha 4 a Praha 6

Ve sběrných dvorech mohou občané odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:

  • Objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti,...)
  • Elektrošrot (pračky, televize rádia, sporáky, videa,...)
  • Kovový odpad a dřevěný odpad
  • Odpad z údržby zeleně
  • Suť z bytových úprav - kat.č.odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 (do množství 1m3 zdarma)
  • Papír, sklo, plasty
  • Nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladících zařízení
  • Pneumatiky za úhradu

Pozor! Ve sběrných dvorech je stanoveno omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.do 3,5 t

Otevírací doba:

Po - Pá ....... 8.30 - 18.00 hod.*
So ........... 8.30 - 15.00 hod.
* v zimním čase do 17.00 hod

 

Adresy provozoven:
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel: 739 682 180
provozovatel: Pražské služby a.s.


Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
tel: 736 518 204
provozovatel: Pražské služby a.s.


Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Za zastávkou 3, Praha 15
tel: 733 164 810
provozovatel: Pražské služby a.s.


Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Bečovská, Praha 22 - Uhříněves
tel: 731 122 905
provozovatel: Pražské služby, a.s.


Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
tel: 731 122 891
provozovatel: Pražské služby a.s.


Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel: 731 626 416
provozovatel: Pražské služby a.s.


Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
tel: 731 142348
provozovatel: Pražské služby a.s.

 


Odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti

Pražané mají možnost zajistit si odvoz velkoobjemového odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou objednávkou zaslanou e-mailem, poštou, telefonicky na čísle 284 091 472 nebo osobně na příslušném sběrném dvoře. Svoz zajišťuje nákladní automobil, na který lze naložit maximálně 12 m3 odpadu nebo maximálně 3 000 kg. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu. Odpad musí být připraven u příjezdové komunikace!! Vyklízení z bytů neprovádíme. Touto formou není možné objednat svoz stavební suti!!!

Pro svoz stavební suti zavedla společnost Pražské služby, a.s. službu pytlového svozu stavební suti, která bude probíhat na základě telefonické, písemné nebo e-mailové objednávky adresované na níže uvedené kontakty. Stavební suť bude ukládána do označených pytlů, jejichž maximální hmotnost bude 30 kg. Pytle je možné si vyzvednout na všech sběrných dvorech provozovaných společností Pražské služby,a.s. Cena za svoz a likvidaci jednoho pytle je 85 Kč včetně DPH. Zákazník při převzetí pytlů na sběrném dvoře uhradí odpovídající částku za odebraný počet pytlů a má možnost si objednat i termín svozu naplněných pytlů.

Více informací lze obdržet na tomto telefonním čísle: 284 091 472 (7,00 – 14,00 hod)

E-mail: ...... objednavkasvozu@psas.cz
Pošta: .........Pražské služby, a.s., Ke Kotlářce 4, 150 00 Praha 5

Ceník:

Doprava do SD  ............. 25 Kč/1 km + 21 % DPH

za naložení 1 m3 odpadu ........................................................200 Kč/1 m3 + 21 %DPH


Objednávkový formulář ke stažení


Sběrné dvory ostatních provozovatelů:

Sběrný dvůr Městská část Praha 4 - přijímá odpad pouze od občanů MČ Praha 4
Durychova, Praha 4 - Lhotka
provozovatel: Pražské služby, a.s.

provozní doba SD Durychova:

letní období (po dobu letního času)
PO, ST..............12.00 – 19.00
ÚT, ČT, PÁ........09.00 – 15.00
SO.....................09.00 – 12.00

zimní období (po dobu středoevropského času)
PO, ST..............10.30 – 16.30
ÚT, ČT, PÁ........09.00 – 15.00
SO.....................09.00 – 12.00

 


 

Sběrný dvůr Městská část Praha 6 - přijímá pouze objemný odpad
Drnovská 18, Praha 6
tel: 235 301 720
provozovatel: Městská část Praha 6

provozní doba:

PO, ÚT, ČT, PÁ ....... 6 - 14 hod.
ST ...................... 6 - 17 hod.
SO .................... 10 - 14 hod.

 


 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Perucká 2542/10, Praha 2
tel: 236 040 000
provozovatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Provozní doba:
Po – Pá                 8:30 – 17:00 (18:00)*
Sobota                 8:30 – 15:00 hodin
                               *letní čas


Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Voctářova, Praha 8 - Libeň
tel:266 007 299
provozovatel: IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.

 


 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
tel:244 400 164
provozovatel: Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace

 


 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
V sudech 1488, Praha 16 - Radotín
tel:257 911 758
provozovatel: Technické služby Praha -Radotín

 


 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice
tel:281 924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

 


 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Zakrytá, Praha 4 - Spořilov
provozovatel: A.S.A.

 


 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje
provozovatel: VS - EKOPRAG s.r.o.