Bezpečně se zbavte nebezpečných odpadů a elektroodpadů

Odvoz a recyklace veškerých vyřazených elektrospotřebičů a nebezpečných odpadů

 

Společnost Pražské služby, a.s. poskytují v rámci Nepřekonatelného servisu odvoz a následnou recyklaci nebezpečných odpadů a veškeré vyřazené elektrotechniky. Cílem je umožnit firmám a organizacím naplnění ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 

Vyřazené elektrospotřebiče a elektronický materiál je recyklován v našem centru recyklace elektroniky.

Převzetím všech druhů odpadu naše společnost garantuje ekologické zneškodnění v rámci přísnějších limitů zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Ve znění zákonů č.477/2001 Sb.,76/2002 Sb.,275/2002 Sb.,167/2004 Sb.,188/2004 Sb.

     

V oblasti recyklace a odstranění nebezpečných odpadů zajišťuje společnost Pražské služby, a.s. převzetí následujících druhů odpadů  a souvisejících činností

 

 • telekomunikačních systémů, ústředen, rozvodných skříní, jističů, kabelů .
 • výpočetní techniky – PC,tiskárny, faxy,multifunkční zařízení, fotoaparáty, telefony
 • lékařských a výzkumných elektrotechnických zařízení
 • televizorů, PC monitorů a obrazovek
 • vyřazených elektrospotřebičů – pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby
 • Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíku – Lednice
 • baterií a akumulátorů
 • důvěrných materiálů – CD,diskety,materiály obsahující důvěrné informace
 • plastů
 • skla
 • pneumatik ( dle rozměrů)
 • zářivek a jiného odpadu obsahujícího rtuť, výbojky sodíkové, halogenidové
 • Motorové oleje – syntetické, převodové, mazací, olejové filtry, brzdové kapaliny
 • Odpady z kompozitních tkanin
 • Chemikálie – kyseliny, laboratorní a foto chemikálie
 • Barvy, lepidla, pryskyřice, tonery včetně obalů
 • Nemocniční odpad bez zvláštních požadavků
 • Biologicky rozložitelný odpad, olej, tuk
 • Textil
 • Sutě
 • Dřevo, i obsahem nebezpečných odpadů

 

K odvozu, využití(recyklaci) a odstranění výše uvedených odpadů Vám vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci.

 

 

 

Stabilní sběrny nebezpečných odpadů
Adresa Provozovatel
PRAHA 2 Perucká 10/2542, Praha 2 - Vinohrady Sběrný dvůr hl.m.Prahy (KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.)
PRAHA 3 Malešická 74, Praha 3 - Žižkov Sběrný dvůr hl.m.Prahy (AVE CZ odpadové hospodářství spol. s r.o.)
PRAHA 4 Zakrytá, Praha 4 - Spořilov Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 4 Durychova, Praha 4 - Lhotka  Sběrný dvůr MČ Praha 4 (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 4 Bartoškova 1a, Praha 4 - Nusle Areál společnosti Výkup druhotných surovin - František Gruber
PRAHA 5 Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 5 Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Košíře Sběrný dvůr MČ Praha 5 (FCC Regios, a.s.)
PRAHA 6  Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 8  Voctářova, Praha 8 - Libeň  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 8 Ďáblická 791/89, Praha 8 - Ďáblice Sběrný dvůr hl. m. Prahy (FCC Česká republika, s.r.o.)
PRAHA 9  Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 10 Teplárenská 602/9, Praha 10 - Malešice Sběrný dvůr hl.m.Prahy (FREKO, a.s.)
PRAHA 11 Bartůňkova 711, Praha 11 - Chodov Sběrný dvůr hl.m.Prahy (KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.)
PRAHA 12  Generála Šišky, Praha 12 - Modřany   Sběrný dvůr hl.m.Prahy 
(Správa bytových objektů Praha - Modřany) 
PRAHA 14   Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (VS-Ekoprag, spol. s r.o.) 
PRAHA 16  V sudech 1488, Praha 16 - Radotín   Sběrný dvůr hl.m.Prahy 
(Technické služby - Radotín) 
PRAHA 19 Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 - Kbely Sběrný dvůr MČ Praha 19 (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 19 K Cihelně 420, Praha 19 - Satalice Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Ipodec - čisté město a.s.)
PRAHA 20  Chvalkovická 3, Praha 20 - H.Počernice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy 
(Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20) 
PRAHA-Běchovice Podnikatelská, Praha - Běchovice Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Ipodec - čisté město a.s.)
PRAHA - D.Měcholupy Dolnoměcholupská 28, Praha - D.Měcholupy  Areál společnosti Mikapa plus, spol. s r.o. 
PRAHA - D.Měcholupy Za zastávkou 3, Praha - D.Měcholupy  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA-Kunratice Dobronická 892, Praha - Kunratice   Sběrný dvůr hl.m.Prahy (VS-Ekoprag, spol. s r.o.)
PRAHA 22  Bečovská 939, Praha 22 - Uhříněves

Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)

Upozornění: Od 1.1.2018 již není Stabilním sběrným místem nebezpečného odpadu provozovna Vlkova, Moskevská, Ke Kotlářce

 

materiál jako IPA, térový papír, kanadská šindel apod. (katalogové číslo odpadu 170301) je možno odevzdat za úplatu na:

Teplárenská 5 p.č. 2671/14 k.ú. Kyje, Praha, 19800            VS-EKOPRAG s.r.o.

Poděbradská 289/36, Praha, 19000                                        EKOM CZ a.s.

Teplárenská 1620, Praha, 19800                                             SIEGL s.r.o.

Ke Kablu 289/7, Praha, 10200                                                  SUEZ Využití zdrojů a.s.

Rosická 795, Praha, 19017                                                       A.P.E. s.r.o.

Kutnohorská 288, Praha, 10900                                              MM EKO s.r.o.