Projekt "Podzemní kontejnery"

Společnost Pražské služby, a.s. zajišťuje instalaci podzemních kontejnerů v centru hlavního města Prahy a jejich následnou obsluhu.

Pro městské části, administrativní a obchodní centra, sportoviště, správce parků a další zájemce máme připraveny celkem tři varianty podzemních kontejnerů:

1) Komplet pro separaci odpadů (2 až 3 kontejnery v setu) - Stabilní podzemní kontejner s ocelovou základovou vanou
2) Podzemní kontejner pro směsný odpad s následnou obsluhou formou vysátí obsahu - Stabilní podzemní kontejner s ocelovou základovou vanou

Výhody varianty 1 a 2:

 • sofistikovaný vzhled, skvělý design, variabilní funkcionalita (lavičky, držáky atd.)
 • obsluhu těchto kontejnerů lze realizovat současným svozovým potenciálem Pražských služeb, a.s.
 • možnost instalace různých seskupení (směsný odpad, papír, sklo, plasty)
 • snížení nákladů na svoz odpadků z košů
 • šetrná alternativa z pohledu prostorového záboru
 • jednoduchá obsluha
 • velká objemová kapacita
 • zmírnění ekologické a dopravní zátěže v důsledku snížení četnosti obsluhy košů

3) Sklolaminátové tubusy zapuštěné do země

Výhody varianty 3:

 • nízké pořizovací náklady oproti variantám 1 a 2
 • jednoduchá a technicky i finančně nenáročná instalace
 • nenáročnost výkopových a stavebních prací
 • obsluhu těchto kontejnerů lze realizovat současným svozovým potenciálem Pražských služeb, a.s.
 • možnost instalace různých seskupení (směsný odpad, papír, sklo, plasty)
 • provedení dřevěný obklad nebo drátěý program zamezující lepení plakátů
 • tento systém již funguje na mnoha místech České republiky
 • ideální pro vhoz odpadků většího rozměru, které jsou nyní zanechávány v okolí sběrných nádob
 • snížení nákladů na svoz odpadků z košů

Ve všech variantních řešeníchnabízí společnost Pražské služby, a.s. systém investování do těchto kontejnerů s tím, že objednatel bude následně hradit pronájem, ve kterém bude zahrnuta péče a servis o tato zařízení.