Projekt "Kogenerace"

Instalace kondenzační turbiny a souvisejících technologií v Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice

  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (nezávislost na odběrech tepla)
  • Zvýšení kapacity odběru odpadů k využití až na projektovaných 310 000 t/rok v konkurenceschopné ceně
  • Dodávka cca 1000 TJ tepla ročně do sítě PT a.s.
  • Dodávka cca 62 tis. MWh ročně do veřejné sítě PRE a.s.
  • Součástí projektu je i selektivní katalytická redukce oxidů dusíku (DeNOx)
  • Projekt kogenerace zahrnuje rekuperaci tepla ze spalin (zvýšení účinnosti)
  • Úspora vlastních nákladů za nakupovanou elektrickou energii (cca 30 tis MWh/rok)
  • Generálním dodavatelem je firma Zauner Anlagenbau GmbH
  • Předpoklad uvedení do provozu - konec roku 2010