KUKA vozy na zemní plyn

Od poloviny ledna 2008 mohou Pražané v ulicích spatřit tři nová vozidla na odvoz komunálního odpadu s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Pod sloganem „Děláme stále více pro Prahu a vaše plíce“ chtějí Pražské služby ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Pražskou plynárenskou přispět ke zlepšení nepříznivého stavu ovzduší v Praze. Praha se tak zařadila mezi další evropské metropole, které už výhody komunálních vozů na zemní plyn využívají.

Zemní plyn patří dnes mezi nejvíce využívané alternativní pohonné hmoty. Nespornou předností u vozidel poháněných zemním plynem je snížení emisí. Redukce škodlivin významně ovlivňuje tvorbu smogu, přízemního ozonu, dokonce i skleníkového efektu. Nemalou výhodou je nižší hlučnost za provozu. Plně je již vyřešena i bezpečnost provozu. Vozidla na stlačený zemní plyn jsou dokonce z hlediska požáru či možnosti výbuchu bezpečnější než auta na benzin či naftu. Cena takového vozidla je sice významně vyšší (asi o 1 mil. Kč), ale náklady na CNG jsou oproti benzínu a naftě téměř poloviční, takže ekonomická návratnost je zaručena.

Zmíněná první tři vozidla budou konkrétně svážet odpad na Praze 1 a 7. Jedná se o svozové vozy s dvounápravovými podvozky Merceses-Benz Econic a nástavbou Faun typové řady Rotopress. Vozidla M-B Econic s pohonem na zemní plyn pocházejí ze sériové tovární produkce. V sortimentu podvozků Mercedes-Benz byl vybrán typ Econic, protože je použitelný při dopravě všeho druhu v městském i příměstském provozu a poskytuje možnost snadné montáže a zajištění pohonu široké škály pracovních nástaveb.

Nasazením uvedených vozidel do provozu startuje ekologický projekt, který má za cíl zahájit postupnou obměnu stávajících vozidel pro svoz odpadu a vozidel pro samosběrné zametání s naftovým pohonem za auta na zemní plyn, u nichž je minimalizován negativní vliv na kvalitu ovzduší. V březnu 2008 budou dodána dvě nová vozidla určená pro údržbu a čištění komunikací a v průběhu roku pak dojde k dodávce dalších pěti svozových vozidel s pohonem na CNG. Všechna vozidla budou využita zejména v nejvíce zatížených oblastech, jako je centrum města a počítá se s nimi i na směnný provoz tak, aby byla co nejvíce využita.