GASTRO ODPAD - biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom vás touto cestou informovali o nových trendech v legislativě, které se významným způsobem dotknou vašeho podnikání. Zároveň si vám dovolujeme nabídnout komplexní řešení problematiky odstranění odpadů z kuchyní a stravoven.

Na základě standardizace legislativy EU dochází k omezování zkrmování zbytků pochutin a prošlých potravin. Podle usnesení § 58 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 299/2003 Sb. platí zákaz zkrmování kuchyňských zbytků - odpadů. Jedná se o odpad, který je z převážné části zařazen podle Katalogu odpadů pod kat. č. 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.

S těmito odpady musí být zacházeno v rámci zpřísněných norem.

Pražské služby, a.s. připravily pro tento segment kompletní produktovou strategii. Svoz je zajišťován speciálními vozy a v rámci servisu jsou poskytovány i speciální nádoby s dokonale těsnícím víkem, které zabraňuje šíření zápachů. Nádoby jsou vybaveny nášlapným pedálovým mechanismem na bezdotykové otevírání víka, plně vyhovují hygienickým požadavkům gastronomie, jsou snadno omyvatelné a bez hran, aby se daly snadno čistit.

Pražské služby, a.s. zabezpečují rovněž odběr zbytkových olejů na smažení z fritéz. Oleje jsou shromažďovány v soudcích, které mají osvědčení o hygienické nezávadnosti č. 94250 ITC. Soudky jsou pak vyměňovány na výzvu.
 

Doplňující informace, objednávka