DESATERO Pražských služeb, a.s.

DESATERO pro NEPŘEKONATELNÝ SERVIS

  1. Naším jednoznačným cílem je spokojený zákazník. Proto se Vás snažíme obsloužit operativně a v rEKOrdně krátkém čase.
  2. NEKOmpromisně eliminujeme nEKOrektní a neprofesionální chování našich zaměstnanců. Profesionalita zaměstnanců je zárukou našeho postavení na trhu.
  3. Jsme si vědomi toho, že uzavřením smlouvy pro nás náš servis zdaleka nEKOnčí. Věnujeme značnou pozornost následné péči o zákazníka.
  4. Každý, i malý zákazník naší společnosti zaručuje prosperitu a EKOnomický růst.
  5. Dbáme na to, aby nastavení našich cen bylo pro zákazníka EKOnomicky příznivé a zajímavé.
  6. NEKOmplikujeme zbytečně naše prodejní procesy.
  7. Inovujeme a vymýšlíme nové produkty, aby naše konkurence byla stále dalEKO za námi.
  8. Provádíme rEKOnstrukce našich obchodních míst, jelikož byla zastaralá a nEKOmfortní. Chtěli bychom, aby nEKOonvenční a zmodernizovaná obchodní místa přispěla k plné spokojenosti zákazníků.
  9. Každý odpad se snažíme v první řadě recyklovat, energeticky využívat a až pak EKOlogicky odstraňovat.
  10. Každý zaměstnanec dělá maximum pro NEPŘEKONATELNÝ SERVIS Pražských služeb, a.s.