Nepřehlédněte

Bezpečně se zbavte nebezpečných odpadů a elektroodpadů

Odvoz a recyklace veškerých vyřazených elektrospotřebičů a nebezpečných odpadů

 

Projekt Podnikové vzdělávání zaměstanců společnosti Pražské Služby a.s.
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců na pozicích mistr
a mistr specialista prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblasti IT, pracovního práva ekonomických agend.

Evropský sociální fond