EXKURZE

Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO

 

Z důvodu generální rekonstrukce jsou až do odvolání pozastaveny veškeré prohlídky pro veřejnost. 
O případných změnách budeme průběžně informovat. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na budoucí setkání v modernizovaném ZEVO Malešice.
Pražské služby


Pro všechny zájemce z řad firem, škol i veřejnosti nabízíme exkurze v našem Zařízení na energetické využití odpadu spojené s odborným výkladem.


Pravidla:
 

 • Exkurze probíhají od pondělí do pátku v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin, v odpoledních pouze po předchozí dohodě

 • Exkurze trvá přibližně 2 hodiny (může se případně časově poupravit)

 • Skupina má minimálně 5 osob, maximálně 25 osob

 • Menším skupinám nebo jednotlivcům je nabídnuto připojit se k větší skupině

 • Školní skupiny musí mít 2 dospělé osoby jako pedagogický dozor

 • Účastníci jsou povinni mít na sobě bezpečnou obuv (s rovnou podrážkou)

 • Účastníci jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů zaměstnance ZEVO


Postup objednání exkurze:
 

 • Zájemci o exkurzi zašlou písemný požadavek o exkurzi s minimálními údaji:

 • název firmy, školy atd.

 • kontaktní osoba včetně telefonického a e-mailového spojení

 • datum a hodinu exkurze (doporučujeme domluvit předem v sekretariátu)

 • počet osob ve skupině

 • v případě speciálních dotazů uvést stručně předem jejich okruh

 • v případě zahraničních návštěv je možná i exkurze  v  anglickém jazyce (dle předchozí dohody).

 • Vše na základě schválení ředitele Zařízení na energetické využití odpadu

 

Kontakt:

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s
Zařízení na energetické využití odpadu

Průmyslová ul. 615/32
108 00 Praha 10

pondělí - pátek 6:00 - 14:00
Objednávky exkurzí:

 

sekretariát ZEVO

e-mail: helena.fleischmanova@psas.cz 

Zařízení na energetické využití odpadu si vyhrazuje právo na změnu termínu exkurze.Sběrné dvory hl. m. Prahy

Pro všechny zájemce z řad firem, škol i veřejnosti nabízíme exkurze ve Sběrných dvorech hl. m. Prahy, Třídičce papíru spojené s odborným výkladem.


Pravidla:

 • Skupina má minimálně 5 osob, maximálně však 25 osob
 • Menším skupinám nebo jednotlivcům je nabídnuto připojit se k větší skupině
 • Školní skupiny musí mít 2 dospělé osoby jako pedagogický dozor
 • Účastníci jsou povinni mít na sobě bezpečnou obuv (s rovnou podrážkou)
 • Účastníci jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů zaměstnanců závodu


Postup objednání exkurze:

 • Zájemci o exkurzi zašlou písemný požadavek o exkurzi s minimálním obsahem:
 • název firmy, školy atd.
 • kontaktní osoba včetně telefonického nebo e-mailového spojení
 • datum a hodinu exkurze (doporučujeme domluvit předem emailem)
 • počet osob ve skupině
 • v případě speciálních dotazů uvést stručně jejich okruh
 • v případě zahraničních účastníků potvrdit zajištění tlumočníka z vlastní strany


Objednávky exkurzí pouze emailem:

Kateřina Medulová

e-mail: katerina.medulova@psas.cz