2018

4. Října 2018

NUCENÝ PŘECHOD AKCIÍ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE (TZV. SQUEEZE OUT)

Nové dokumenty přidány 28. prosince 2018

 

9. Února 2018

Upozornění pro akcionáře ohledně nabídek odkupu akcií společnosti Pražské služby, a.s.

Společnost Pražské služby, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje upozornit akcionáře na dopisy, které byly podle informací dostupných společnosti v nedávné době zaslány mnoha akcionářům. Tyto dopisy nabízí akcionářům možnost prodeje akcií společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje, že tyto dopisy jsou akcionářům rozesílány bez vědomí společnosti a společnost se od těchto dopisů důrazně distancuje.

Společnost vybízí akcionáře k obezřetnosti a současně hodlá požádat Českou národní banku, aby okolnosti těchto nabídek prověřila.