2012

8. listopadu 2012
Zpráva statutárního orgánu emitenta podle §119A odst. 1 zákona č.256/2004 Sb., O podnikání na kapitálovém trhu.
15. srpna 2012
Pololetní zpráva za rok 2012
12. července 2012
Zpráva statutárního orgánu emitenta podle§ 119A odst. 1 Zákona č.256/2004 Sb.

Oprava již zveřejněné zprávy z důvodu chybného data za textovou částí.
Místo chybného data 4.5.2011 je správné datum 4.5.2012.

27. května 2012
Řádná valná hromada 27.6.2012
15. května 2012
Zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst. 1 Zákona č.256/2004 Sb.
1. června 2012
Výroční zpráva 2011 - OPRAVA

Oprava již uveřejněné Výroční zprávy 2011 z důvodu tiskové chyby na str. 80.

27. dubna 2012
Výroční zpráva 2011
26. ledna 2012
Výsledky hlasování o návrzích usnesení mimořádné valné hromady, konané dne 12.1.2012