Zpráva statutárního orgánu emitenta podle § 119a odst.1 zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

           

                        

Mezitímní zpráva I-III.Q 2010

 

Pražské služby, a.s. I-III.Q 2010

 

AKROP I-III.Q 2010

 

Nepřekonatelný servis I-III.Q 2010