Řádná valná hromada - 14.6.2010

Představenstvo společnosti

Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 2432

s v o l á v á

Ř Á D N O U   V A L N O U   H R O M A D U
a k c i o n á ř ů,

která se bude konat dne 14. června 2010 od 16.00 hodin v sídle společnosti na adrese Pod Šancemi 444/1,

Praha 9 ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 14.6.2010 - plné znění

Související dokumenty:

Návrh změny stanov - Květen 2010

Návrhy usnesení

Informace o počtu akcií

Formulář plné moci - fyzická osoba

Formulář plné moci - právnická osoba

Smlouva o výkonu funkce - vzor

Výroční zpráva 2009