Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120 , odst. 7 zákona č.256/2004 Sb.

 

Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120 , odst. 7 zákona č.256/2004 Sb.

Období 1.4.2009- 31.5.2010

 

 

ČNB  - podatelna@cnb.cz

 

29.4.2009     Tisková zpráva o zahájení stavby  kogenerační jednotky na spalovně  v Malešicích.

30.4.2009    Standardizované formuláře ČNB výsledků společnosti za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008

6.5.2009    Informační povinnost emitenta kotovaného cenného papíru ve smyslu 

                  ustanovení § 120, odst. 6 zákona č. 256/2004

6.5.2009         Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009.

19.6.2009     Informace z řádné valné hromady konané dne 10.6.2009.

17.8.2009    Pololetní zpráva za rok 2009.(Popisná část a standardizovaný formulář).

26.4.2010    Výroční zpráva za rok 2009 a standardizovaný formulář.

12.5.2010    Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.

14.5.2010  Mezitímní zpráva za 1.Q 2010.

 

 

Burza cenných papírů – informace odeslány prostřednictvím speciálního webu   

                                          www1.pse.cz

 

29.4.2009     Tisková zpráva o zahájení stavby  kogenerační jednotky na spalovně    

                   v Malešicích.

30.4.2009  Standardizované formuláře ČNB výsledků společnosti za rok 2008

 Výroční zpráva za rok 2008

6.5.2009    Informační povinnost emitenta kotovaného cenného papíru ve smyslu 

                  ustanovení § 120, odst. 6 zákona č. 256/2004

6.5.2009    Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009.

19.6.2009  Informace z řádné valné hromady konané dne 10.6.2009.

17.8.2009  Pololetní zpráva za rok 2009.

26.4.2010  Výroční zpráva za rok 2009.

12.5.2010  Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.

14.5.2010  Mezitímní zpráva za 1.Q 2010.

 

www.psas.cz

 

29.4.2009       Tisková zpráva o zahájení stavby  kogenerační jednotky na spalovně v Malešicích.

30.4.2009  Výroční zpráva za rok 2008

6.5.2009    Informační povinnost emitenta kotovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120, odst. 6 zákona č. 256/2004

6.5.2009    Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009.

19.6.2009  Informace z řádné valné hromady konané dne 10.6.2009.

17.8.2009  Pololetní zpráva za rok 2009.(Popisná část a standardizovaný formulář).

26.4.2010  Výroční zpráva za rok 2009 a standardizovaný formulář.

12.5.2010  Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.

14.5.2010  Mezitímní zpráva za 1.Q 2010.

 

 

Hospodářské noviny

 

6.5.2009    Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009.

12.5.2010  Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.

 

 

 

Obchodní věstník

 

6.5.2009    Pozvánka na ŘVH konanou dne 10.6.2009.

12.5.2010  Pozvánka na ŘVH konanou dne 14.6.2010.

 

 

 

 

 

Veškeré výše uvedené informace  ( dokumenty ) byly v uvedené termíny k dispozici v papírové podobě v sídle společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala : Ing.Ivana Pírková

                     Pražské služby,a.s.

                     Pod šancemi 444/1

                     Praha 9