Informační povinnost z Řádné valné hromady akcionářů 10.6.2009

Informační povinnost podle § 120 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vyplývající z řádné valné hromady Pražských služeb, a.s. konané dne 10. 6. 2009

Na valné hromadě byly projednány a schváleny tyto body podléhající informační povinnosti:

1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 a Zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.

2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2008, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008

3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008

Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2008 zisk ve výši 90 479 395,67 Kč. V souladu se stanovami společnosti schválila valná hromada následující rozdělení zisku:

4 523 970,- Kč přidělit do rezervního fondu
9 955 425,67 Kč přidělit do sociálního fondu
76 000 000,- Kč ponechat jako nerozdělený zisk
Dividendy a tantiémy nevyplatit

4) Odvolání a volba členů představenstva společnosti

Odvolání člena představenstva pana JUDr. Patrika Romana
Odvolání člena představenstva pana Ing. Davida Vodrážky
Odvolání člena představenstva pana Ing. Karla Pražáka
Odvolání člena představenstva pana Františka Adámka
Odvolání člena představenstva pana Mgr. Tomáše Chalupy

Zvolení pana JUDr. Patrika Romana členem představenstva
Zvolení pana Ing. Davida Vodrážky členem představenstva
Zvolení pana Ing. Karla Pražáka členem představenstva
Zvolení pana Františka Adámka členem představenstva
Zvolení pana Mgr. Tomáše Chalupy členem představenstva

Obsah této zprávy je dálkově přístupný na adrese www.psas.cz

Soubory ke stažení

Informační povinnost z ŘVH 10.6.2009