Odvolání Mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432

O D V O L Á V Á

v souladu s ustanovením § 184 odst. 7 a § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

a k c i o n á ř ů,
která byla svolána na 14. dubna 2008 od 16.00 hodin do sídla společnosti na adrese Praha 9, Pod Šancemi 444/1.


Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v.r. - předseda představenstva
Ing. David Vodrážka v.r. - místopředseda představenstva
František Adámek v.r. - člen představenstva
Ing. Karel Pražák v.r. - člen představenstva
Mgr. Tomáš Chalupa v.r. - člen představenstva