Nová informační povinnost 2008

Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120 , odst.6 zákona č.56/2006 Sb.

Období 1.4.2007- 30.4.2008

ČNB - podatelna@cnb.cz  

23.4.2007 Standardizované formuláře ČNB výsledků za rok 2006
27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006
03.5.2007 Nová informační povinnost 2007
04.5.2007 Pozvánka na ŘVH dne 11.6.2007
15.5.2007 Návrh změn stanov projednávaných na ŘVH dne 11.6.2007
23.5.2007 Oprava chyb ve Výroční zprávě za rok 2006 zaslané dne 27.4.2007
28.5.2007 Oznámení změny v programu jednání ŘVH dne 11.6.2007
11.6.2007 Konečná verze Výroční zprávy za rok 2006
(21.6.2007 dtto se správným el.podpisem)
22.6.2007 Přehled projednaných a schválených bodů programu ŘVH konané dne
11.6.2007
29.6.2007 Informace ze zasedání dozorčí rady Pražských služeb,a.s. dne 27.6.2007
16.8.2007 Pololetní zpráva – standardizované formuláře ČNB výsledků k 30.6.2007
- popisná část pololetní zprávy
27.9.2007 Slavnostní zahájení provozu třídicí linky v Jinonicích
18.10.2007 Zahájení provozu dioxinových filtrů na spalovně
26.3.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 14.4.2008
07.4.2008 Odvolání MVH dne 14.4.2008
23.4.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 20.5.2008
30.4.2008 Standardizované formuláře ČNB výsledků za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2007


RM-systémpodatelna@rmsystem.cz  
Radomir.vilimec@rmsystem.cz 

27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006
04.5.2007 Pozvánka na ŘVH dne 11.6.2007
15.5.2007 Návrh změn stanov projednávaných na ŘVH dne 11.6.2007
23.5.2007 Oprava chyb ve Výroční zprávě za rok 2006 zaslané dne 27.4.2007
28.5.2007 Oznámení změny v programu jednání ŘVH dne 11.6.2007
11.6.2007 Konečná verze Výroční zprávy za rok 2006
22.6.2007 Přehled projednaných a schválených bodů programu ŘVH konané dne
11.6.2007
29.6.2007 Informace ze zasedání dozorčí rady Pražských služeb,a.s. dne 27.6.2007
16.8.2007 Pololetní zpráva – standardizované formuláře ČNB výsledků k 30.6.2007
- popisná část pololetní zprávy
26.9.2007 Slavnostní zahájení provozu třídicí linky v Jinonicích
18.10.2007 Zahájení provozu dioxinových filtrů na spalovně
26.3.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 14.4.2008
07.4.2008 Odvolání MVH dne 14.4.2008
23.4.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 20.5.2008
30.4.2008 Výroční zpráva za rok 2007


Burza cenných papírů – informace odeslány prostřednictvím speciálního webu
www1.pse.cz 

27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006
04.5.2007 Pozvánka na ŘVH dne 11.6.2007
15.5.2007 Návrh změn stanov projednávaných na ŘVH dne 11.6.2007
23.5.2007 Oprava chyb ve Výroční zprávě za rok 2006 zaslané dne 27.4.2007
24.5.2007 Oprava chyb ve Výroční zprávě za rok 2006 zaslané dne 27.4.2007
( v souboru .zip)
29.5.2007 Oznámení změny v programu jednání ŘVH dne 11.6.2007
11.6.2007 Konečná verze Výroční zprávy za rok 2006
22.6.2007 Přehled projednaných a schválených bodů programu ŘVH konané dne
11.6.2007
29.6.2007 Informace ze zasedání dozorčí rady Pražských služeb,a.s. dne 27.6.2007
16.8.2007 Pololetní zpráva – standardizované formuláře ČNB výsledků k 30.6.2007
- popisná část pololetní zprávy
26.9.2007 Slavnostní zahájení provozu třídicí linky v Jinonicích
18.10.2007 Zahájení provozu dioxinových filtrů na spalovně
26.3.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 14.4.2008
07.4.2008 Odvolání MVH dne 14.4.2008
23.4.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 20.5.2008
30.4.2008 Výroční zpráva za rok 2007

www.psas.cz 

27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006
03.5.2007 Nová informační povinnost 2007
04.5.2007 Pozvánka na ŘVH dne 11.6.2007
15.5.2007 Návrh změn stanov projednávaných na ŘVH dne 11.6.2007
23.5.2007 Oprava chyb ve Výroční zprávě za rok 2006 zaslané dne 27.4.2007
29.5.2007 Oznámení změny v programu jednání ŘVH dne 11.6.2007
11.6.2007 Konečná verze Výroční zprávy za rok 2006
22.6.2007 Informační povinnost vyplývající z ŘVH konané dne 11.6.2007
29.6.2007 Výsledek ze zasedání dozorčí rady Pražských služeb,a.s. dne 27.6.2007
16.8.2007 Pololetní zpráva – standardizované formuláře ČNB výsledků k 30.6.2007 
- popisná část pololetní zprávy

26.9.2007 Zahájení provozu druhé třídicí linky na papír
17.10.2007 Slavnostní zahájení provozu dioxinových filtrů.  
26.3.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 14.4.2008
07.4.2008 Odvolání MVH dne 14.4.2008
23.4.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 20.5.2008
30.4.2008 Výroční zpráva za rok 2007

Hospodářské noviny

07.5.2007 Pozvánka na ŘVH dne 11.6.2007
30.5.2007 Oznámení změny v programu jednání ŘVH dne 11.6.2007
26.3.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 14.4.2008
09.4.2008 Odvolání MVH dne 14.4.2008
23.4.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 20.5.2008

Obchodní věstník

07.5.2007 Pozvánka na ŘVH dne 11.6.2007
30.5.2007 Oznámení změny v programu jednání ŘVH dne 11.6.2007
26.3.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 14.4.2008
09.4.2008 Odvolání MVH dne 14.4.2008
23.4.2008 Pozvánka na MVH konanou dne 20.5.2008

Veškeré výše uvedené informace ( dokumenty ) byly v uvedené termíny k dispozici v papírové podobě v sídle společnosti.

Zpracovala :

Ivana Pírková
Pražské služby,a.s.
Pod šancemi 444/1
Praha 9