Informace pro akcionáře Pražských služeb, a.s. z mimořádné valné hromady konané dne 20.5.2008

Informace pro akcionáře Pražských služeb, a.s. z mimořádné valné hromady konané dne 20.5.2008 v sídle společnosti

Mimořádná valná hromada odsouhlasila předloženou smlouvu o prodeji části společnosti van Gansewinkel, a.s. akciové společnosti Pražské služby,a.s.

Datum : 16.6.2008
Zapsala : Ing.Ivana Pírková