Projekt DeDiox

Pražské služby učinily další významný krok ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Stavbu dioxinových filtrů dnes slavnostním přestřihnutím pásky zahájil generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman společně s radním hl. m. Prahy Petrem Štěpánkem.

„Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) známe též jako Malešickou spalovnu. K dnešnímu dni splňuje zákonem stanovený limit produkce tzv. dioxinů, ale naše společnost se rozhodla přiblížit se co nejvíce snaze o maximální využití energie z odpadů za současné minimalizace ekologických dopadů na životní prostředí. Realizací de- dioxinových filtrů, v řádech stovek milionů korun, Pražské služby naprosto radikálním způsobem sníží produkci dioxinů. Pro vaši lepší představu, rodinné domy, které využívají k vytápění tuhá paliva, jsou mnohem nebezpečnějším zdrojem znečištění než spalovna. Ta ekologickou formou zlikviduje 80 % z celkového množství komunálního odpadu vyprodukovaného hl. m. Prahou. Nutno podotknout, že spalovna navíc z likvidovaného odpadu vyrábí teplo, kterým je schopna vytopit více než 20.000 domácností,“ řekl ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Instalací tzv. de-dioxinové technologie očekáváme snížení produkce dioxinů na cca 50% zákonem stanoveného limitu, možná i níže. Technologie spočívá v instalaci 4 ks katalytických reaktorů, pro každou technologickou linku jeden. Technologii si lze představit zjednodušeně jako 5 kuchyňských zásuvek postavených nad sebou a vysokých celkem 18 metrů, do kterých budou umístěny katalyzátory vypadající jako včelí plásty. Na tuto keramiku je nanesena tenká vrstva oxidů vanadu a wolframu. Spaliny z kotle projdou po elektrostatickém odprášení přes katalyzátory a katalytickou oxidací dojde k rozkladu dioxinů. Spaliny zbavené dioxinů dále pokračují do technologie mokrého čištění spalin. Tato stavba bude rovněž sloužit jako příprava pro technologii na snižování produkce oxidu dusíku pod poloviční úroveň současně platných limitů. Stavba by měla být ukončena ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Investiční náklady činí cca 250 mil. Kč.

Ročně se spálí na území hlavního města přes 200 tis. tun směsného odpadu, což představuje cca 230 nákladních aut denně. Odpad je pálen při průměrných teplotách vyšších než 900 °C. Spalovna byla uvedena do trvalého provozu v roce 1998. Základem technologického zařízení jsou 4 kotle s válcovými rošty. Každý z nich umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu. Každý z kotlů vyrobí za hodinu max. 36 tun páry o teplotě 235 °C. Pára je dodávána do energetické sítě Pražské teplárenské, a. s.. Provoz spalovny je nepřetržitý, veškerý dovážený odpad je kontrolován detekčním zařízením na zdroje ionizující záření, vážen a evidován.

15.2.2007

Miroslava Egererová
tisková mluvčí
egererovam@psas.cz