Oznámení změn v programu jednání řádné valné hromady, která se bude konat 11.6.2007

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1 
IČ: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432,

OZNAMUJE ZMĚNU V PROGRAMU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

takto:

Z programu jednání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne 11. června 2007 od 17:00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 9, Pod Šancemi 444/1, jsou vypuštěny následující body, které byly původně na program jednání zařazeny a v uveřejněném oznámení o konání řádné valné hromady uvedeny pod číslem 8 až 13:

8. Rozhodnutí o vyřazení kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč z obchodování na oficiálním trhu včetně příslušné změny stanov
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
10. Rozhodnutí o změně druhu akcií z akcií prioritních na kmenové včetně příslušné změny stanov
11. Rozhodnutí o změně formy akcií na jméno na akcie na majitele včetně příslušné změny stanov
12. Rozhodnutí o přeměně podoby zaknihovaných akcií na akcie v listinné podobě včetně příslušné změny stanov
13. Další změny stanov

Ostatní body programu řádné valné hromady odvolány nejsou a budou na valné hromadě projednány.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v.r. - předseda představenstva
Ing. Jan Štrof v.r. - místopředseda představenstva
Jan Lukavský v.r. - člen představenstva
Ing. Karel Pražák v.r. - člen představenstva
Ing. David Vodrážka v.r. - člen představenstva