Oprava chyb ve Výroční zprávě za rok 2006 zveřejněné 27.4.2007

Chyby pod čísly 1) až 4) a 6) - důvod opravy – chybný výpočet ze správných údajů
Chyby pod čísly 5), 7), 8) – důvod opravy – tisková chyba

1) str. 19 - druhý odstavec pod grafem

chybně -Tržby akciové společnosti v roce 2006 vzrostly ve srovnání s rokem 2005 o 48 mil.Kč. (+ 2,3 %).
správně - Tržby akciové společnosti v roce 2006 vzrostly ve srovnání s rokem 2005 o 48 mil.Kč. (+ 2,6 %).

2) str. 20 – třetí odstavec pod grafem

chybně - Pokračoval i nadále příznivý trend zvyšování produktivity práce, kdy vyšší objem tržeb ( + 2,3 %) byl realizován s nižším počtem zaměstnanců ( - 2,1 %).
správně - Pokračoval i nadále příznivý trend zvyšování produktivity práce, kdy vyšší objem tržeb ( + 2,6 %) byl realizován s nižším počtem zaměstnanců ( - 2,1 %).

3) str. 31 – první odstavec pod grafem

chybně - Závod v roce 2006 svezl 33 089 tun separovaného odpadu, což bylo o 6 472 tun (+ 19,6 %) více než v předchozím roce.
správně - Závod v roce 2006 svezl 33 089 tun separovaného odpadu, což bylo o 6 472 tun (+ 24,3 %) více než v předchozím roce.

4) str. 31 – třetí odstavec pod grafem

chybně – Znamená to tak nárůst o 50,3 %. Celkový finanční příjem byl tak 10,6 mil.Kč ( + 61,6 % ).
správně - Znamená to tak nárůst o 52,7 %. Celkový finanční příjem byl tak 10,6 mil.Kč ( + 61,2 % ).

5) str. 32 – v tabulce v řádku tetrapack ve sloupci nárůst

chybně – 38,25 %
správně – 138,25 %

6) str. 32 – v tabulce v řádku recyklace elektro tržby ve sloupci nárůst

chybně – 61,63 %
správně – 61,23 %

7) str. 69 - Rozvaha k 31.12.2007 v řádku Pozemky,budovy a zařízení ve sloupci Rok 2006

chybně – 2 789 910
správně – 2 798 910

8) str. 82 – v tabulce 5.1 Pozemky,budova a zařízení poznámka 1 v řádku Odpisy ve sloupci Technika

chybně – 147 485
správně – 174 485