Nová informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ust. §120,od.6,zák. č.56/2006

Informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení § 120 , odst.6 zákona č.56/2006 Sb.

ČNB - podatelna@cnb.cz 

11.4.2006 Pozvánka na ŘVH na 16.5.2006
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií
26.4.2006 Výroční zpráva za rok 2005
5.5.2006 Odvolání ŘVH
5.5.2006 Nová informační povinnost dle § 120, odst. 6, zákona č. 56/2006 Sb.
22.5.2006 Nová pozvánka na ŘVH , která se bude konat 26.6.2006
28.6.2006 Informační povinnost z ŘVH dne 26.6.2006 ( Přehled a výsledky bodů projednávaných na valné hromadě )
18.8.2006 Pololetní zpráva 2006 ( standardizované datové formuláře i popisná část zprávy)
12.2.2007 Informace o projektu „Bioreaktor“
19.2.2007 Informace o projektu „De-Diox“
23.4.2007 Standardizované formuláře výsledků za rok 2006
27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006

RM-systémpodatelna@rmsystem.cz 
Radomir.vilimec@rmsystem.cz 

11.4.2006 Pozvánka na ŘVH na 16.5.2006
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií
26.4.2006 Výroční zpráva za rok 2005
5.5.2006 Odvolání ŘVH
22.5.2006 Nová pozvánka na ŘVH , která se bude konat 26.6.2006
28.6.2006 Informační povinnost z ŘVH dne 26.6.2006 ( Přehled a výsledky bodů projednávaných na valné hromadě )
18.8.2006 Pololetní zpráva 2006 ( standardizované datové formuláře i popisná část zprávy)
12.2.2007 Informace o projektu „Bioreaktor“
19.2.2007 Informace o projektu „De-Diox“
27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006

Burza cenných papírů – informace odeslány prostřednictvím speciálního webu
www1.pse.cz 

11.4.2006 Pozvánka na ŘVH na 16.5.2006 
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií 
26.4.2006 Výroční zpráva za rok 2005 
5.5.2006 Odvolání ŘVH 
5.5.2006 Nová informační povinnost dle § 120, odst. 6, zákona č. 56/2006 Sb. 
22.5.2006 Nová pozvánka na ŘVH , která se bude konat 26.6.2006 
28.6.2006 Informační povinnost z ŘVH dne 26.6.2006 ( Přehled a výsledky bodů projednávaných na valné hromadě ) 
18.8.2006 Pololetní zpráva 2006 ( standardizované datové formuláře i popisná část zprávy) 
13.2.2007 Informace o projektu „Bioreaktor“ 
15.2.2007 Informace o projektu „De-Diox“ 
27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006 

www.psas.cz 

11.4.2006 Pozvánka na ŘVH na 16.5.2006.
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií.
26.4.2006 Výroční zpráva za rok 2005.
5.5.2006 Odvolání ŘVH.
22.5.2006 Nová pozvánka na ŘVH , která se bude konat 26.6.2006.
28.6.2006 Informační povinnost z ŘVH dne 26.6.2006 ( Přehled a výsledky bodů projednávaných na valné hromadě ).
18.8.2006 Pololetní zpráva 2006 ( standardizované datové formuláře i popisná část zprávy).
12.2.2007 Informace o projektu „Bioreaktor“.
19.2.2007 Informace o projektu „De-Diox“.
27.4.2007 Výroční zpráva za rok 2006.

Hospodářské noviny

12.4.2006 Pozvánka na ŘVH na 16.5.2006
10.5.2006 Oznámení o odvolání ŘVH
24.5.2006 Oznámení o konání ŘVH dne 26.6.2006

Obchodní věstník

12.4.2006 Pozvánka na ŘVH na 16.5.2006
10.5.2006 Oznámení o odvolání ŘVH
24.5.2006 Oznámení o konání ŘVH dne 26.6.2006
26.7.2006 Zveřejnění hlavních údajů z účetní závěrky za rok 2005

Veškeré výše uvedené informace ( dokumenty ) byly v uvedené termíny k dispozici v papírové podobě v sídle společnosti.

Zpracovala : Ivana Pírková
Pražské služby,a.s.
Pod šancemi 444/1
Praha 9