Odvolání Valné hromady 2006

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432

o d v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

a k c i o n á ř ů
která se měla konat dne 16. května 2006 od 16.30 hodin v sídle společnosti, a to ve smyslu ustanovení § 184, odstavec 7 obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

Nový termín konání řádné valné hromady akcionářů bude včas – v souladu se zákonem i stanovami společnosti oznámen.

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a. s.