Nová informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ust. §120,od.6,zák. č.56/2006

Nová informační povinnost emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu ustanovení §120 ,odst.6 , zákona č.56/2006 Sb.,

Burza cenných papírů – informace byly uloženy na externím webu
www1.pse.cz

8.4.2005 Informace z MVH dne 8.4.2005 – nové obsazení předst.spol.
27.4.2005 Výroční zpráva za rok 2004
25.5.2005 Pozvánka na ŘVH
18.7.2005 Usnesení ŘVH k rozdělení zisku za rok 2004
17.8.2005 Pololetní zpráva 2005
6.2.2006 Informace o organizační změně v představenstvu
16.2.2006 Dodatek k pololetní zprávě za rok 2005 /info , že jsme v účet.závěrce postupovali podle evropských účetních standardů/
16.2.2006 Pololetní zpráva 2005 včetně dodatku
16.2.2006 Výroční zpráva 2004 včetně nového dodatku
30.3.2006 Ekonomické informace
11.4.2006 Pozvánka na ŘVH
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií
26.4.2006 Výroční zpráva za 2005
5.5.2006 Odvolání VH 2006

RM-Systémpodatelna@rmsystem.cz

8.4.2005 Informace z MVH dne 8.4.2005 – nové obsazení předst.spol.
27.4.2005 Výroční zpráva za rok 2004
25.5.2005 Pozvánka na ŘVH
11.4.2006 Pozvánka na ŘVH
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií
26.4.2006 Výroční zpráva 2005
5.5.2006 Odvolání VH 2006

ČNB /KCP/ - podatelna@cnb.cz

8.4.2005 Informace z MVH dne 8.4.2005 – nové obsazení předst.spol.
27.4.2005 Výroční zpráva za rok 2004
25.5.2005 Pozvánka na ŘVH
18.7.2005 Usnesení ŘVH k rozdělení zisku za rok 2004
17.8.2005 Pololetní zpráva 2005
23.12.2005 Dodatek k Výroční zprávě 2004 / na základě oznámení č.j.51/Se/91/2005/1 / a zpráva o provedení auditu dodatku
13.2.2006 Dodatek k pololetní zprávě za rok 2005 /info , že jsme v účet.závěrce postupovali podle evropských účetních standardů/
11.4.2006 Pozvánka na ŘVH
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií
26.4.2006 Výroční zpráva za 2005
5.5.2006 Odvolání VH 2006

www.psas.cz

27.4.2005 Výroční zpráva 2004.
17.8.2005 Pololetní zpráva 2005.
23.12.2005 Dodatek k Výroční zprávě 2004 / na základě oznámení č.j.51/Se/91/2005/1 / a zpráva o provedení auditu dodatku
13.2.2006 Dodatek k pololetní zprávě za rok 2005 /info , že jsme v účet.závěrce postupovali podle evropských účetních standardů/
11.4.2006 Pozvánka na ŘVH.
18.4.2006 Změna stanov v souvislosti se změnou struktury akcií.
26.4.2006 Výroční zpráva za 2005.
5.5.2006 Odvolání VH 2006

Hospodářské noviny

30.5.2005 – Pozvánka na ŘVH
12.4.2006 Pozvánka na ŘVH

Obchodní věstník

27.7.2005 Účetní závěrka 2004
12.4.2006 Pozvánka na ŘVH

Veškeré výše uvedené informace /dokumenty / byly v uvedené termíny k dispozici v papírové podobě v sídle společnosti.

Soubory ke stažení

Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2005 (dodatek)
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2004 (dodatek)
Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva 2003 (zkrácená)
Výroční zpráva 2002
Popisná část Pololetní zprávy 2006
Popisná část Pololetní zprávy 2005