Dodatek k pololetní zprávě za rok 2005

Dodatek k Pololetní zprávě za rok 2005 – Pražské služby, a.s.

Datum: 10.2.2006

Tímto dodatkem doplňujeme informaci, že při sestavování pololetní zprávy za rok 2005 jsme postupovali dle mezinárodních účetních standardů.

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Somló
ekonomický ředitel

Pražské služby, a.s.
IČ: 60194120 Pod Šancemi 1
180 77 Praha 9