Svoz odpadu

Kde se dozvím která svozová firma mi odváží odpad


Kontaktní adresa a telefon na svozovou firmu jsou uvedeny na nálepce přímo na sběrné nádobě.
Tam také směřujte své dotazy popř. nespokojenost s odvozem odpadu.

Proč nemám odpadové nádoby před domem, ale až o blok dál


Rozmisťování tzv. sběrných míst tříděného odpadu se děje postupně a dle zalidněnosti jednotlivých oblastí Prahy (sídliště, vilkové čtvrti).

V tzv. pražské památkové rezervaci jsou nádoby na základě souhlasu majitele umístěny přímo v domech, aby esteticky nenarušovaly okolí a prostorově neomezovaly. Jedná se o finančně náročný systém financovaný z rozpočtu hl. m. Prahy a proto v současné době není reálné umístění ve všech domech.

Služba zanášky a klíče


Umisťování nádob do domovního vybavení je stále častější, z tohoto důvodu společnost Pražské služby, a.s. nabízí svým klientům službu zanášky nádob a klíčů. Klient stanoví, odkud se budou nádoby vyvážet a kam se budou vracet v případě, že nejsou umístěny do 15-i metrů od okraje silnice, provozní mistr vyměří vzdálenost k nádobám nad 15 metrů, spočítá počet uzamykatelných dveří na cestě k nádobám, klient dodá na Zákaznické centrum kopie klíčů (podle počtu druhů odpadu - např. směs, papír, plast = 3 klíče/1 dveře!!!) a od domluveného data bude služba zanášky a klíčů funkční.

Více informací obdržíte na telefonním čísle Callcentrum 284 091 888 nebo při návštěvě našich Zákaznických center.