Jak správně třídit

Každý je povinen ze zákona nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem (dle § 12 odst. 1  zákona č. 185/2001 Sb.). Dle současně platné obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb. HMP se komunální odpad v hlavním městě Praze třídí na následující složky: papír a lepenka

 • sklo
 • plasty
 • kovy
 • nápojové kartony
 • biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad
 • směsný odpad

Dále je možné ve sběrných dvorech odděleně odevzdat:

stavební suť, vysloužilé elektrozařízení, dřevěný odpad, pneumatiky

tento text byl převzat z:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/jak_spravne_tridit/index.html


Papír a lepenka


Správně:

 

 

 • noviny 
 • časopisy 
 • sešity 
 • kancelářský papír (včetně spon a svorek) 
 • reklamní letáky 
 • knihy – bez potažených hřbetů 
 • brožury 
 • papírové krabice - rozložené 
 • vlnitá lepenka 
 • čisté papírové obaly a sáčky  

 

Špatně:

 

 • mastný a jinak znečištěný papír 
 • papírové kapesníky a ručníky 
 • papírové pleny 
 • uhlový (propisovací papír) 
 • voskový papír 
 • pauzovací papír 
 • dehtový papír 
 • vícevrstvé obaly (nápojové kartony)  

 


Sklo


Správně:

 

 • sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla) 
 • nevratné skleněné lahve od nápojů 
 • velké skleněné střepy 
 • tabulové sklo 
 • skleněné vázy, sklenice, dózy apod. 

 


Špatně:

 

 • zrcadla 
 • drátěné sklo 
 • autosklo 
 • keramika a porcelán 
 • žárovky 
 • zářivky a výbojky 
 • televizní obrazovky a počítačové monitory 
 • lahvičky od léčiv  

Plasty


Správně:

 

 • stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená) 
 • igelitové, polyethylenové tašky a sáčky 
 • kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat) 
 • mikrotenové sáčky 
 • vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků 
 • polystyren  

 


Špatně:

 

 • znečištěné plastové nádoby 
 • guma 
 • molitan 
 • kabely 
 • PVC 
 • pneumatiky 
 • linolea a jiné podlahové krytiny 
 • textil z umělých vláken 
 • nádobky od léčiv 
 • vícevrstvé obaly (nápojové kartony)  

 


Objemný odpad


Správně:

 

 • starý nábytek 
 • koberce a linolea 
 • staré lyže, snowboardy, kola 
 • velká zrcadla 
 • umyvadla a WC mísy  

 


Špatně:

 

 • lednice 
 • televizory a počítačové monitory 
 • zářivky a výbojky 
 • autobaterie 
 • jiné nebezpečné odpady  

 


Nebezpečný odpad


Správně:

 

 • baterie, akumulátory 
 • nádoby od sprejů 
 • zahradní chemie 
 • mazací oleje a tuky 
 • ředidla a barvy 
 • léky a teploměry 
 • kyseliny a hydroxidy 
 • lepidla a pryskyřice 
 • detergenty (odmašťovací přípravky) 
 • fotochemikálie 
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) 
 • zářivky a výbojky 
 • chladničky a mrazáky 
 • vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče

 


Směsný odpad


Do směsného odpadu samozřejmě patří to, co nelze vytřídit jinam. Ovšem měli bychom si pamatovat, že pokud se do směsného odpadu občas připlete např. kelímek od jogurtu nestane se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný odpad, třeba jen jedna tužková baterie.

 

Nápojové kartony


Správně:

 

 • veškeré vícevrstvé obaly (tzv. "krabice") od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené) 

 


Špatně:

 

 • jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky) 
 • nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání, lakování lepení apod.) 
 • nevyprázdněné nápojové kartony  

Bioodpad


Správně:

 

 • posekaná tráva 
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů) 
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů 
 • zemina z květin bez květináčů 
 • plevele 
 • pokojové rostliny 
 • listí (bez smetků z ulice) 
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.) 
 • skořápky z vajec 
 • slupky z citrusových plodů 
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky  
 • květináče z lepenky a rašeliny  

 


Špatně:

 

 • podestýlka od drobných domácích zvířat  
 • pleny 
 • pytlíky z vysavače 
 • oharky z cigaret 
 • uhelný popel 
 • smetky z ulice 
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů 
 • oleje 
 • kosti 

 


Kovy


Správně:

 • konzervy
 • nápojové plechovky
 • tuby
 • uzávěry
 • víčka
 • zvířecí konzervy

 


Nebezpečný odpad


Správně:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • zahradní chemie
 • mazací oleje a tuky
 • ředidla a barvy
 • léky a rtuťové teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky